Trešdiena, 19. Jūnijs
Izvēlne

Mototrases „Eriņi” ekspluatācijas noteikumi

*Mototrases „Eriņi” pārvaldnieks - Jaunatnes tehniskais sporta centrs „Eriņi” pilnvarota persona, turpmāk tekstā „pārvaldnieks”

*Motocikla vadītājs, turpmāk tekstā „braucējs”


1. Braukšana pa mototrasi un atrašanas mototrases teritorijā obligāti jāsaskaņo ar trases pārvaldnieku.

2. Pirms braukšanas uzsākšanas braucējam jāapseko un jāiepazīstas ar trasi un jānovērtē tās stāvoklis, ja trase apmierina braucēju, tas drīkst trasi izmantot
3. Braucējs braukt pa trasi pieņem pats personīgi vai viņa vecāks vai likumīgs pārstāvis
4. Ja trasē noticis negadījums trases vainas dēļ, ar kuru braucējs ir iepazinies, pretenzijas trases īpašnieks nepieņem
5. Par trasē notikušu negadījumu nekavējoties paziņot trases pārvaldniekam, kurš nepieciešamības gadījumā nekavējoties izsauc ātro medicīnisko palīdzību tel. Nr. 112
6. Mototrasē braucēji drīkst atrasties
  • darba dienās, sestdienās      08:00 – 21:00
  • svētdienās                         08:00 – 16:00
7. Braucējs atrodoties mototrasē pats atbild par savu drošību
8. Mototrasē aizliegts braukt bez aizsargķiveres, par pārējo nepieciešamo ekipējumu lēmumu pieņem braucējs
9. Mototrasē var braukt ar motociklu, kas atbilst tehniskajiem noteikumiem, par kuriem atbild braucējs
10. Mototrasē kustība atļauta tikai pulksteņa rādītāju virzienā
11. Mototrasē aizliegts braukt braucējam, kurš atrodas alkohola vai citu apreibinošu vielu ietekmē
12. Uzbraucot uz mototrases dot priekšroku mototrasē braucošajiem braucējiem
13. Apstājoties vai nobraucot no mototrases padot signālu – paceļot roku
14. Braucējam aizliegts izraisīt apzinātas sadursmes ar pārējiem braucējiem
15. Ārpus trases teritorijā braukt ar minimālu ātrumu, lai neapdraudētu citu personu drošību
16. Neievērojot iepriekš minētos noteikumus pārvaldnieks nekavējoties pārtrauc braucienu un ir tiesīgs braucēju izraidīt no mototrases teritorijas
17. Atstājot mototrases teritoriju aiz sevis atstāt sakoptu vidi (atkritumus atstāt tiem paredzētajos konteineros)
18. Par noteikumu neievērošanu mototrases pārvaldnieks var izteikt brīdinājumu vai uzlikt 10 LVL naudas sodu.

<--Atpakaļ
"Lejeriņi", Ķoņu pag., Valmieras raj. LV-4240
E-pasts: fuksko@inbox.lv, tel.: 26514524, 64263928