Trešdiena, 19. Jūnijs
Izvēlne

Mototrases „Eriņi” izmantošanas atbildība.

  1. Braucējs atrodoties „Eriņi” sporta un atpūtas kompleksa teritorijā ievēro to izmantošanas noteikumus.
  2. Braucējs uzņemas pilnu atbildību par jebkādu kaitējumu, kas radīti viņa veselībai vai mantai, citu personu veselībai vai mantai, braucējam neievērojot ekspluatācijas noteikumus (lapas otrā pusē). Braucēja pienākums ir segt jebkādus materiālos zaudējumus, kas viņa vainas dēl radušies citām personām.
  3. Brauciena laikā braucējs no pārvaldnieka puses nav apdrošināts nelaimes gadījumiem, par apdrošināšanu atbild pats braucējs.
  4. Mototrasē gūstot traumu neatkarīgi no vainas apstākļiem braucējs uzņemas pilnu atbildību.
  5. Nepilngadīga persona ir informējusi savus vecākus vai likumīgos aizbildņus un ir saņēmusi piekrišanu izmantot „Eriņu” mototrasi


Reģistrācijas Nr. žurnālā:

Datums:


<--atpakaļ
"Lejeriņi", Ķoņu pag., Valmieras raj. LV-4240
E-pasts: fuksko@inbox.lv, tel.: 26514524, 64263928